ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

Τρίτη 12-5-2015

15.15-16.00
Προσέλευση και εγγραφή συνέδρων


16.15-17.00
Χαιρετισμοί – Απονομή τιμητικού τόμου

Καθηγητής Σπυρίδων Κουτρούμπας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Βασίλειος Μαυρίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας

Λόγια καρδιάς του Καθηγητή Κωνσταντίνου Σούτσα, πρώην Πρόεδρο του Τμήματος για τον Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη, πρώην Πρόεδρο του Τμήματος

 

Απονομή τιμητικού τόμου στον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη, πρώην Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο τόμος απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας και Επιμελητή του τόμου Αναπληρωτή Καθηγητή Ευάγγελο Μανωλά.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17.00-17.45

Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης, Κλιματική Αλλαγή: Παγκόσμιο Πρόβλημα, Παγκόσμια Νομοθεσία

Συζήτηση

 

18.00-18.45
Κλιματική αλλαγή: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις  

Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Η Κλιματική Αλλαγή, η Θεωρία των Παιγνίων και η Προοπτική του Μοναχικού Καβαλάρη

Μιχαήλ Μαντζανάς, Μεταβλητότητα και κλιματική αλλαγή. Αρχαιοελληνικές - βυζαντινές επισημάνσεις και σύγχρονες προοπτικές

 

Χρήστος Α. Τσέκος, Η Περιβαλλοντική Ηθική Αντιμέτωπη με την Πρόκληση της Παγκόσμιας Αλλαγής του Κλίματος

Συζήτηση

 

18.00-18.45
Κλιματική αλλαγή: Εκπαίδευση και επικοινωνία

Ιωσήφ Μποτετζάγιας, Ο «αφηγηματικός κύκλος» της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές εφημερίδες (2001-2008)

Μαρία Δασκολιά, Αναζητώντας «κοινούς τόπους»: Δημιουργική διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την κλιματική αλλαγή

 

Aικατερίνη Ζέρβα και Γεώργιος Τσαντόπουλος, Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας για την Προσαρμογή στις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής

Φωτεινή Χαραλαμπίδου και Πολυξένη Ράγκου, Διερεύνηση των Αντιλήψεων των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή

 

Τετάρτη 13-5-2015

09.00-09.45
Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις στη φύση και στον άνθρωπο

Βαρδής-Δημήτρης Ανεζάκης, Δείκτες και Μοντέλα Εκτίμησης Κλίματος και Συνέπειες στην Ελλάδα: Δημιουργία Ασαφούς Γνωστικού Χάρτη Σύνδεσης Παραμέτρων Κλίματος και Ακραίων Φαινομένων

Παναγιώτης Τσιαμαντάς, Επίδραση Κλιματικών Παραγόντων στον Κίνδυνο Δασικών Πυρκαγιών με Ασαφή Άλγεβρα και Μπεϋζιανές Πιθανότητες

 

Κωνσταντίνος Δεμερτζής και Λάζαρος Ηλιάδης, Γενετική Ταυτοποίηση Χωροκατακτητικών Ειδών με Εξελιγμένες Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης: Η Περίπτωση του Ασιατικού Κουνουπιού Τίγρης (AEDES ALBOPICTUS)

Συζήτηση

 

10.30-11.30

Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Απόστολος Μανώλης και Γεώργιος Βαρσάμης, Η Εξελικτική Ιστορία των Φυτών κατά τις Κλιματικές Αλλαγές του Παρελθόντος: Διδάγματα για το Μέλλον

Χρήστος Καραχρήστος και Σπυρίδων Γαλατσίδας, Αειφορική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Κλιματική Αλλαγή

 

Μιχαήλ Ορφανουδάκης, Ο Ρυθμιστικός Ρόλος των Εδαφών στην Κλιματική Αλλαγή

Αντώνιος Παπαδημητρίου, Η Κλιματική Αλλαγή και η Επίδραση της στα Χερσαία Οικοσυστήματα

 

Ενημέρωση από τον Σπύρο Γαλατσίδα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στερεάς βιομάζας σε Εθνικά Πάρκα της ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη"

Συζήτηση

 

12.15-13.00

Αναστασία Πασχαλίδου,Κλιματικές Αλλαγές και Δημόσια Υγεία: Εκτίμηση των Επιπτώσεων και Ανάπτυξη Καινοτόμων Στρατηγικών Προστασίας και Περιορισμού των Αρνητικών Συνεπειών

Μαρία Γεωργουσίδου, Η Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στον Τουρισμό της Ευρώπης

 

Ευάγγελος Μανωλάς, Κλιματική Αλλαγή: Προκλήσεις για τον 21ο Αιώνα

Συζήτηση

 

Κεντρική ιστοσελίδα