Μέλη ΔΕΠ

Στυλιανός Ταμπάκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Πολιτική» (ΦΕΚ 642 / 20-6-2013, τ. Γ')
Γραφείο: 1ος όροφος στο παλαιό κτήριο
Email: stampaki (at) fmenr.duth.gr
Τηλ: 25520-41134 (εσ. 76134) 
BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Ευάγγελος Μανωλάς
Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία και Περιβαλλοντική - Δασική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 886 / 16-08-2013, τ. Γ')
Γραφείο: 2ος όροφος στο κτήριο εργαστηρίων
Email: emanolas (at) fmenr.duth.gr
Τηλ: 25520-41157 (εσ. 76157)
BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Γεώργιος Τσαντόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Δασικές Εφαρμογές» (ΦΕΚ 1047/ 06-08-2014 , τ. Γ')
Γραφείο: 2ος όροφος στο κτήριο εργαστηρίων
Email: tsantopo (at) fmenr.duth.gr
Τηλ: 2552041118 (εσ. 76118)
BIOΓΡΑΦΙΚΟ

 

Διδάκτορες

Βερόνικα Ανδρεά
Email: vandrea (at) fmenr.duth.gr
Θέμα διδακτορικού: «Η στάση των εμπλεκομένων φορέων για μια αποτελεσματική διαχείριση για την προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών του Νομού Έβρου»
Επιβλέπων: Στυλιανός Ταμπάκης
Αναγορεύτηκε διδάκτορας στις 25-9-2013

Κορτέσσα Τσιφοδήμου
Email: ktsifod (at) fmenr.duth.gr
Θέμα διδακτορικού: «Η πλαισίωση θεμάτων του περιβάλλοντος και η κοινή γνώμη: Μια διαχρονική διερεύνηση της ημερήσιας θεματολογίας του Ελληνικού Τύπου»
Επιβλέπων: Στυλιανός Ταμπάκης
Αναγορεύτηκε διδάκτορας στις 18-3-2015

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Χριστίνα Τσιτουρίδου
Email: ctsitour (at) fmenr.duth.gr
Θέμα διδακτορικού: «Σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπου. Η περίπτωση των πολιτών του νομού Ροδόπης»
Ορίστηκε στις 9-6-2011
Επιβλέπων: Στυλιανός Ταμπάκης

 

Μελπωμένη-Ειρήνη Καραντώνη
Email: mkaranto (at) fmenr.duth.gr
Θέμα διδακτορικού: «Διερεύνηση απόψεων κοινωνικών ομάδων για την ανάδειξη πολιτικών οικοπροστασίας και ανάπτυξης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βορείων Σποράδων»
Ορίστηκε στις 9-6-2011
Επιβλέπων: Στυλιανός Ταμπάκης

Δάφνη Πέτκου
Email: (at) fmenr.duth.gr
Θέμα διδακτορικού: «Οι επιδράσεις των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα περιβάλλοντος»
Ορίστηκε στις 30-11-2011
Επιβλέπων: Γεώργιος Τσαντόπουλος

Αικατερίνη Ζέρβα
Email: azerva (at) fmenr.duth.gr
Θέμα διδακτορικού: «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Αειφορική Ανάπτυξη: απόψεις, γνώσεις και στάσεις των πολιτών για την κλιματική αλλαγή»
Ορίστηκε στις 12-11-2012
Επιβλέπων: Γεώργιος Τσαντόπουλος

Ορέστης Γιοβαννόπουλος
Email: ogiovann (at) fmenr.duth.gr
Θέμα διδακτορικού: «Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις στην προστατευόμενη περιοχή του ποταμού Νέστου – Πολιτικές αξιοποίησης και διαχείρισης του»
Ορίστηκε στις 12-11-2012
Επιβλέπων: Στυλιανός Ταμπάκης

Αικατερίνη Καριπίδου-Κανάρη
Email: akaripi (at) fmenr.duth.gr
Θέμα διδακτορικού: «Πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του αστικού πρασίνου ως χώρο αλληλεπίδρασης φύσης και πολιτών»
Ορίστηκε στις 9-10-2014
Επιβλέπων: Στυλιανός Ταμπάκης

Πασχαλίνα Σίσκου
Email: (at) fmenr.duth.gr
Θέμα διδακτορικού: «Οικοδομώντας Πράσινα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»
Ορίστηκε στις 6-5-2015
Επιβλέπων: Ευάγγελος Μανωλάς