Περιβαλλοντική και Περιφερειακή Πολιτική
Tόμος προς Τιμήν του Kωνσταντίνου Σούτσα
Επιμέλεια: Γαρύφαλος Αραμπατζής, Στυλιανός Ταμπάκης, Ευάγγελος Μανωλάς και Γεώργιος Τσαντόπουλος
Έκδοση: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., Ορεστιάδα 2017

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο»
Έκδοση Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Δήμου Ορεστιάδας
Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς
Νοέμβριος 2016
ISBN: 978-960-93-8703-3

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 8ος τόμος
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία
Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς & Γεώργιος Τσαντόπουλος
Ορεστιάδα 2016
ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-12-2

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 7ος τόμος
Κλιματική Αλλαγή: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς & Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης
Ορεστιάδα 2015
ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-11-5

Δασικές Πυρκαγιές και Κοινωνία
Συγγραφείς: Στυλιανός Ταμπάκης & Παρασκευή Καρανικόλα
Έκδοση: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., Ορεστιάδα 2015
ISBN: 978-960-9698-10-8

Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη
Tόμος προς Τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη
Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς
Έκδοση: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., Ορεστιάδα 2015
ISBN: 978-960-9698-09-2

Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Συγγραφείς: Στυλιανός Ταμπάκης, Γεώργιος Τσαντόπουλος & Βερόνικα Ανδρεά
Έκδοση: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., Ορεστιάδα 2014
ISBN: 978-960-9698-07-8

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 5ος τόμος
Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον
Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς, Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, & Γεώργιος Τσαντόπουλος
Ορεστιάδα 2013
ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-06-1

Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21ο αιώνα
Επιμέλεια: Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης & Ευάγγελος Μανωλάς
Έκδοση: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., Ορεστιάδα 2012
ISBN: 978-960-9698-02-3

English through Climate Change
Editors: Walter Leal Filho, Evangelos Manolas
Published by Department of Forestry and Management of he Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, Orestiada 2012
ISBN: 978-960-9698-04-7

Richard Kotter, International Journal of Environmental Studies, Volume 70, Issue 4, August 2013, pages 670-672.  Book Review
Eirene C. Katsarou, The Asian EFL Journal, Volume 16, Issue 1, March 2014. Book Review

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 3ος τόμος
Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος
Επιμέλεια: Στυλιανός Ταμπάκης & Ευάγγελος Μανωλάς
Ορεστιάδα 2011
ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-00-9

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα
Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς
Έκδοση: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., Ορεστιάδα 2010
ISBN: 978-960-89345-9-7

Vasileios E. Pantazis, International Journal of Environmental Studies, Volume 70, Issue 1, February 2013, pages 156-157. Book Review

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1ος τόμος
Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη
Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς
Ορεστιάδα 2009
ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-89345-5-9

Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and good Practice.
Editors: Walter Leal Filho, Εvangelos Manolas, Maria Sotirakou, Georgios Boutakis
Published by Environmental Education Center of Soufli, 2007
ISBN: 978-960-98058-1-0

Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, Vol. 1,
Editor: Evangelos Manolas
Published by Department of Forestry and Management of he Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, 2006
ISBN: 960-89345-0-8
Volume I: 960-89345-1-6

Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, Vol. 2,
Editor: Evangelos Manolas
Published by Department of Forestry and Management of he Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, 2006
ISBN: 960-89345-0-8
Volume II: 960-89345-2-4