Ο Στυλιανός Ταμπάκης διδάσκει τα εξής μαθήματα:

α) σε προπτυχιακό επίπεδο
· Δασική Πολιτική Ι (σε συνδιδασκαλία)
· Δασική Πολιτική ΙΙ
· Δασικό Δίκαιο (σε συνδιδασκαλία)
· Περιβαλλοντικό δίκαιο (σε συνδιδασκαλία)
· Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών
· Δασικές Πυρκαγιές (σε συνδιδασκαλία)
· Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων (σε συνδιδασκαλία)

β) σε μεταπτυχιακό επίπεδο
· Περιβαλλοντική Πολιτική (σε συνδιδασκαλία)
· Περιβαλλοντικό Δίκαιο (σε συνδιδασκαλία)
· Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (σε συνδιδασκαλία)

 

Ο Ευάγγελος Μανωλάς διδάσκει τα εξής μαθήματα:

α) σε προπτυχιακό επίπεδο
· Κοινωνιολογία
· Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
· Φιλοσοφία της Επιστήμης
· Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης
· Πολιτική Οικονομία

β) σε μεταπτυχιακό επίπεδο
· Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης
· Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία

 

Ο Γεώργιος Τσαντόπουλος διδάσκει τα εξής μαθήματα:

α) σε προπτυχιακό επίπεδο
· Δασικές Εφαρμογές
· Δασικό Δίκαιο (σε συνδιδασκαλία)
· Περιβαλλοντικό δίκαιο (σε συνδιδασκαλία)
· Δημόσιες Σχέσεις
· Περιβαλλοντική Επικοινωνία
· Δασική Αναψυχή

β) σε μεταπτυχιακό επίπεδο
· Περιβαλλοντική Επικοινωνία
· Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων