Παρουσίαση στα πλαίσια Μεταδιδακτορικής Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην παρουσίαση της κ. Βερόνικας Ανδρεά με θέμα «Αποτελεσματική Διαχείριση Απορριμμάτων», στα πλαίσια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής της έρευνας,  που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.30 πμ, στην αίθουσα παρουσιάσεων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, στην Ορεστιάδα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ξεκινά τον Οκτώβριο του 2015, το 12μηνης διάρκειας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία»με κατευθύνσεις: α) Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη και β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία (ΦΕΚ 857/ τ. Β’/15-5-2015) που διοργανώνεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων για την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους αποφοίτους του, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την έρευνα, βελτιώνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις δυνατότητες απασχόλησής τους στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, εκπαίδευσης και επικοινωνίας.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι το μοναδικό Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα το οποίο είναι 12μηνης διάρκειας και ταυτόχρονα συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά και συμπληρωματικούς τομείς των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιστημών, για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας.
Περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν στη Διαχείριση και Ανάπτυξη των Φυσικών Πόρων όπως:

  • Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος
  • Περιβαλλοντική Πολιτική
  • Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη

σε συνδυασμό με μαθήματα που αφορούν Επικοινωνία και Εκπαίδευση:

  • Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Διερμηνεία
  • Δημόσιες Σχέσεις και Περιβάλλον
  • Διδακτική Περιβαλλοντικής Επιστήμης
  • Περιβάλλον, Κοινωνία και Εθελοντισμός
  •  Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή και Σάββατο και διαρκούν 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η προκήρυξη θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2552041173.