Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. (Α1493/3-12-2014) λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. (100/7-11-2014) ονόμασε το Α' Αμφιθέατρο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΜΠΑ