Σύνδεσμοι του ΔΠΘ

Η αποστολή εγγράφων προς Τμήματα και Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eMail) προς την αντίστοιχη υπηρεσία. Πίνακας με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου.

Το ΔΠΘ παρέχει e-mail σε κάθε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό φοιτητή. Η διαχείριση του γίνεται από το Webmail

Το «Όνομα Χρήστη» και ο «Κωδικός πρόσβασης» χρησιμοποιούνται και ως ταυτοποίηση του χρήστη και σε άλλες υπηρεσίες που παρέχει του ΔΠΘ Υπολογιστικό Κέντρο

Βιβλιοθήκη του ΔΠΘ

Πρόσβαση σε συνδρομητικό περιεχόμενο εκδοτικών οίκων (συνδρομές της HEAL-Link)

Οδηγίες για Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) – δυνατότητα πρόσβασης εκτός του δικτύου του ΔΠΘ

Δημιουργία Προσωπικής Ιστοσελίδας Utopia

Εύρεση τηλεφώνων και e-mail προσωπικού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Τηλεφωνικός Κατάλογος του ΔΠΘ

Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class

UniStudent - Σύστημα Υποβοήθησης Διδασκαλίας Φοιτητών του Δ.Π.Θ. Unistudent ΔΠΘ

Ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+

Γραφείο Διασύνδεσης του ΔΠΘ


Άλλοι Σύνδεσμοι

Eudoxus

 

Νομοθεσία

Αναζήτηση ΦΕΚ Εθνικό Τυπογραφείο

Βάση EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Υπουργεία - Διοίκηση

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

 

Ιδρύματα και Φορείς

IKY - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ.

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.