Στόχοι

Το εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα αντικείμενα Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δασικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Δασικών Εφαρμογών και Επικοινωνίας.

Υποδομή

Το εργαστήριο βρίσκεται στο 2ο όροφο του παλαιού κτήριου και διαθέτει τους αναγκαίους χώρους εργασίας για τους ερευνητές (Η/Υ, λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.), καθώς και το σύστημα CATI (Εφαρμογή Διενέργειας Τηλεφωνικών Δημοσκοπήσεων).

Παρεχόμενες υπηρεσίες

• Έρευνες πεδίου σε περιβαλλοντικά θέματα

• Περιβαλλοντική και δασική εκπαίδευση

• Στρατηγικές επικοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα

• Υποστήριξη περιβαλλοντικών ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδόσεων με περιβαλλοντικό περιεχόμενο

• Δημιουργία ερωτηματολογίων έρευνας

• Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη βοήθεια του συστήματος CATI

• Επεξεργασία κοινωνικών δεδομένων με σύγχρονες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης